Ζήνων Μ.Κατίδης

Καρδιολόγος

Εξειδικευμένος στις νεότερες τεχνικές υπερήχων

Ειδικός Καρδιολόγος

Με κύριο γνώμονα την πρόληψη και την λεπτομερειακή ενημέρωση των εξεταζομένων καθώς και την έγκαιρη και βασισμένη σε κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπιση ατόμων με καρδιολογικής φύσεως προβλήματα, λειτουργεί στη Σίνδο από τον Δεκέμβριο του 2011 ένα πρότυπο καρδιολογικό εργαστήριο, με καινούργιο εξοπλισμό, το οποίο παρέχει πλειάδα καρδιολογικών εξετάσεων.

 

 • Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος
 • Stress Echo
 • Διοισοφάγειο Υπερηχογράφημα
 • Στεφανιογράφημα
 • Triplex Καρδιάς
 • Διεύθυνση Χρ. Σμύρνης 27
 • Πόλη Σίδνος Θεσσαλονίκης
 • E-mail [email protected]
 • Τηλέφωνα 2310798233, 6973232566

Ωράριο λειτουργίας:

 • Καθημερινά, πρωί 11:00-13:00, απόγευμα 17:00-21:00
 • Δυνατότητα επισκέψεων κατ΄ οίκον (και για υπερηχοκαρδιογράφημα)

Υπηρεσίες

Προαθλητικός Έλεγχος

Ο προαθλητικός έλεγχος εφαρμόζεται σε άτομα όλων των ηλικιών που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, ώστε να διαγνωστεί αν πληρούν τα κριτήρια ασφαλής εκτέλεσης αυτών. Σκοπός του είναι η ανακάλυψη ασυμπτωματικών καρδιαγγειακών ανωμαλιών που μπορεί να προκαλέσουν αιφνίδιο θάνατο.

Παιδοκαρδιολογικός, προσχολικός έλεγχος

Καρδιολογικός έλεγχος νηπίων και παιδιών για την έγκαιρη πρόγνωση πιθανών καρδιακών παθήσεων.

Προεγχειρητικός έλεγχος

Αξιολόγηση της καρδιολογικής κατάστασης για την σε συνδυασμό με το είδος επικειμενης χειρουργικής επέμβασης.

Ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος

Ο Ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος, μετά από το ιστορικό του ασθενούς και την κλινική εξέταση, αποτελεί απαραίτητη και πολύτιμη διαγνωστική μέθοδο με την οποία αποκαλύπτονται πληθώρα παθήσεων, όπως έμφραγμα, ισχαιμία μυοκαρδίου, διαταραχές του ρυθμού ή της αγωγής, υπερτροφία του μυοκαρδίου κ.α

Υπέρηχοι καρδιάς και αορτής

Το Υπερηχοκαρδιογράφημα (M-Mode/2D/Doppler/Triplex) είναι μια εξαιρετική μέθοδος αξιολόγησης πλειάδας παθήσεων, όπως βαλβιδοπάθειες, καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος, περικαρδίτιδα, μυοκαρδιοπάθειες, καρδιακοί όγκοι, συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς κ.α. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο του κλινικού καρδιολόγου. Αποτελεί πλέον βασική εξέταση για τον καρδιολόγο μετά την κλινική εξέταση και τον ηλεκτροκαρδιογραφικό έλεγχο.

Δοκιμασία (Test) Κοπώσεως

Το Test κοπώσεως είναι η συνεχής καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών κατά τη διάρκεια βαδίσματος του ασθενούς σε κυλιόμενο τάπητα. Η ταχύτητα και η κλίση του τάπητα ακολουθούν συγκεκριμένο πρωτόκολλο προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα με άλλα. Είναι πολύτιμη μέθοδος διάγνωσης, αλλά και παρακολούθησης της πορείας της στεφανιαίας νόσου, καθώς επίσης και των διαταραχών του ρυθμού ή της αγωγής και της αρτηριακής υπέρτασης.

Holter Πίεσης

Το Holter πίεσης είναι η 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης μιας ειδικής μικρής συσκευής που ο ασθενής φέρει πάνω του σε ειδική θήκη παρόμοια του κλασσικού πιεσόμετρου. Είναι αξιόπιστη και πολύ χρήσιμη μέθοδος ανίχνευσης πρωτοδιαγνωσθείσας αρτηριακής υπέρτασης καθώς πραγματοποιεί μετρήσεις καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου, αλλά και για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της φαρμακευτικής αγωγής για την αρτηριακή υπέρταση.

Holter ρυθμού

Το Holter ρυθμού είναι η 24ωρη (τουλάχιστον) καταγραφή του καρδιακού ρυθμού μέσω μιας ειδικής μικρής συσκευής που ο ασθενής φέρει πάνω του σε ειδική θήκη. Είναι αξιόπιστη και πολύ χρήσιμη μέθοδος ανίχνευσης καρδιακών αρρυθμιών που σε ένα απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να μην παρουσιαστούν λόγω του ότι η καταγραφή του διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα.

 • Εκπαίδευση

 • Συνέχιση και ολοκλήρωση της Ειδικότητας στην Καρδιολογία

  2007 – 2010

  Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο»

 • 10μηνη Ειδικότητα στην Καρδιολογία

  2006 – 2007

  Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νομαρχειακού Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο»

 • Ειδικότητα παθολογίας

  2004 – 2005

  Παθολογική Κλινική του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί»

 • Απόκτηση άδειας άσκησης Ιατρικού επαγγελματος

  2000

  Aπόφαση της Νομαρχειακής Αυτοδοιήκησης Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας (Αριθμ. Πρωτ.: Γ1/48805/16-10-2000)

 • Απόκτηση άδειας άσκησης Ιατρικού επαγγελματος

  1993 – 1999

  Πτυχίο από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου Ρουμανίας «UMF Carol Davila»

 • Εξειδίκευση

 • Λήψη άδειας εκτέλεσης υπερήχων για τις νεώτερες τεχνικές

  Ιούνιος 2013

  ECHO STRESS, COLOR KINESIS, DOPPLER TISSUE IMAGING, HARMONICS, κ.ά.

 • Μετεκπαίδευση στις νεώτερες τεχνικές υπερήχων

  2012 – 2013

  (διοισοφάγειο, color Kinesis, Tissue Imaging, Harmonics, αντίθεση, ηχωκαρδιογραφία με κόπωση ή φάρμακα) στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υπερηχογραφίας του Καρδιολογικού Τμήματος του Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά.

 • Υπότροφος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας

  2011

  (για χρονικό διάστημα ενός έτους) με θέμα «Νεώτερες Ηχωκαρδιογραφικές Τεχνικές» στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ηχωκαρδιογραφίας του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο»

 • Λήψη Τίτλου Ειδικότητας στην Καρδιολογία

  2011

Παρουσίαση του Ιατρείου

Φόρμα Επικοινωνίας

espa banner